Yearly Archives: 2015

/2015

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

  1. travnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, objavljujemo manji dio iz Zakona:

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. 12. 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

 

Članak 24.

Koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 3. stavka 1. točke 9., stavka 10. podstavka 2., članka 10. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) koje se odnose na prijevoz pokojnika.

 

Pogrebno poduzeće MIR d.o.o. obitelji Đurić iz Siska

Poštovani korisnici naših usluga!

Od 25.5.2015. godine u rad je puštena naša nova web i Facebook stranica kako bi Vam pobliže prikazali naše usluge i asortiman proizvoda. Željeli bi naglasiti kako Vam stojimo na raspolaganju za sve upite i dogovore kroz kontaktni obrazac, telefon, mobitel, mail te putem Facebook postova i privatnih poruka. Nadamo se da će Vam stranice biti od pomoći.

Pogrebno poduzeće MIR d.o.o. obitelji Đurić iz Siska – 25 godina uz Vas

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.